Konferencja naukowa "Człowiek - sztuka - edukacja"

Rektor UWM uroczyście otwiera konferencję naukową CZŁOWIEK - SZTUKA - EDUKACJA, pt. "Twórcza ekspresja w edukacji XXI wieku". Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Sztuki i Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.