Konferencja "Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla polskiej nauki"

  
 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK) wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają na konferencję pt.

„Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”

które odbędzie się w dniu 06/11/2014 (czwartek);
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka UWM, s. 307, ul. Oczapowskiego 12 B,
w godzinach: 10:00-14:30

    Celem konferencji będzie przedstawienie form wsparcia dla naukowców - uczestników projektów w Programie Ramowym Horyzont 2020, a także najlepszych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej i skutecznego aplikowania o środki finansowe na naukę i innowacje w programach ramowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną m.in. zasady uczestnictwa oraz wyniki pierwszych konkursów programu Horyzont 2020, a ekspert KE oceniający projekty w programach ramowych podzieli się doświadczeniem związanym z ewaluacją wniosków.

    Konferencja w Olsztynie jest jedną z cyklu 11 konferencji regionalnych z udziałem środowiska naukowego, przedsiębiorców i administracji publicznej, poświęconych Programowi Ramowemu „Horyzont 2020”, które odbędą się w całej Polsce w listopadzie i grudniu 2014 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.