Konferencja Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki

Rektor prof.dr hab Ryszard J. Górecki oraz Prorektor ds. nauki prof. dr hab  Jerzy Jaroszewski na zaproszenie Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w dniu 22 maja 2014 r. wezmą udział w konferencji HORYZONT 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki. Program ramowy Horyzony 2020 to największy europejski program wspierania badań naukowych i innowacji. Trwają już pierwsze konkursy w ramach tej inicjatywy. MNiSW chce wspierać polskie zespoły badawcze w ubieganiu się o środki w ramach tego programu.