Konferencja "Dziedzictwo niematerialne i materialne Afryki oraz jego wpływ na zrównoważony rozwój kontynentu"

Informacje na stronie www.dni-afryki.olsztyn.pl