Kolegium Prorektorów uczelni przyrodniczo-technologicznych

Prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki, Prorektor ds. studenckich weźmie udział w Kolegium Prorektorów uczelni przyrodniczo-technologicznych oraz kierowników działów, które odbędzie się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniach 21 - 23 stycznia 2016 roku.