Jubileusz prof. Jasudowicza

Konferencja praw człowieka i prawa humanitarnego z okazji jubileuszu 70-lecia prof.  dr hab. Tadeusza Jasudowicza kierownika Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji.