Jubileusz 70-lecia Wydziału Nauki o Żywności

Prof Janusz Piechocki, Prorektor ds. Studenckich będzie uczestniczył w uroczystości Jubileuszu 70-lecia Wydziału Nauki o Żywności w dniu 11 września 2015 r.