Jubileusz 70-lecia Wydziału Nauki o Żywności

Prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia będzie uczestniczył w uroczystości Jubileuszu 70-lecia Wydziału Nauki o Żywności.