Jubileusz 60-lecia działalności IMP PAN Gdańsk

W dniu 17 października 2016 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w uroczystości Jubileuszu 60-lecia działalności Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.