Jubileusz 5 - lecia NCN

Prof. Jerzy Jaroszewski, Prorektor ds. nauki w dniach 3-4.03.2016 r. będzie reprezentował JM Rektora prof. Ryszarda Góreckiego

podczas obchodów Jubileuszu 5 - lecia powołania Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.