III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH pod hasłem "Organizacje pozarządowe a samorząd - 25 lat doświadczeń"

 Informacja na stronie: http://www.uwm.edu.pl/kbipp/konferencja/