III Kongres Nauk Rolniczych

Prof. Jerzy Jaroszewski, Prorektor ds. nauki będzie uczestniczył w III Kongresie Nauk Rolniczych "Nauka - praktyce"

pod hasłem "Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej".

Organizatorem Kongresu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.