II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarny charakter GIS”

Więcej informacji:

http://fotogrametria.uwm.edu.pl/gisday_olsztyn/