Horyzont 2020

Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski weźmie udział w spotkaniu "Horyzont 2020 : wyzwania i szanse dla polskiej nauki "

zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.