Gala Konkursu "Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015"

W dniu 23 listopada 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w Gali Konkursu "Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015". Rektor weźmie takze udzial w konferencji pt. "Zarządzanie uczelniami w warunkach międzynarodowej konkurencji" i będzie prowadzącym sesję pt. "Jak skutecznie zwiększać efektywność finansową i organizacyjną uczelni. Doświadczenia polskie i europejskie". Rektor będzie również referował nt. "Konsolidacja uczelni publicznych - doświadczenia UWM, rekomendacje dla polskich szkół wyższych".