Finał obchodów 10-lecia TVP Olsztyn

W dniu 28 sierpnia 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w Finale obchodów Jubileuszu 10-lecia Olsztyńskiego Oddziału Telewizji Polskiej.