Dzień Otwarty Funduszy Europejskich

W 10 rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej UWM zaprasza do zwiedzania laboratoriów i obserwowania doświadczeń wykonywanych przez naukowców. Dzień Otwarty Funduszy Europejskich odbędzie się 9 maja.

W tym roku mija 10 lat odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Tym samym otrzymała szansę na rozwój gospodarczy, społeczny i naukowy. Dzięki funduszom unijnym UWM wzmocnił i unowocześnił swoją bazę naukową, dydaktyczną, a także otworzył nowe kierunki studiów i specjalności powiązane z potrzebami rynku.

- Poprawa jakości kształcenia i prac naukowo-badawczych stworzyła nowe możliwości zarówno dla studentów, jak i kadry akademickiej. Uczelnia osiągnęła cele, które wpływają na zwiększenie potencjału gospodarczego Warmii i Mazur. Jako rektor mam poczucie dobrze wykorzystanego czasu, wykonanej ogromnej pracy i sukcesu Uniwersytetu – mówi prof. Ryszard Górecki, rektor UWM

Dostępne do zwiedzania obiekty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które powstały lub zostały wsparte funduszami z Unii Europejskiej to:

Centrum Edukacji Technologicznej Stara Kotłownia(ul. Prawocheńskiego)

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej (ul. Prawocheńskiego 5) – zakup wyposażenia

Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa (ul. Prawocheńskiego 7)

Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej(ul. Warszawska 117)

Regionalne Centrum Informatyczne (ul. Słoneczna 54)

Wydział Nauk Technicznych, kierunek Budownictwo (ul. Heweliusza 4)

Szpital Uniwersytecki (ul. Warszawska 30)