Dożynki Powiatowe

W dniu 27 sierpnia 2017 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział - na zaproszenie Starosty Powiatu Szczycieńskiego i Burmistrza Miasta Pasym - w Dożynkach Powiatowych.