Centralne Uroczystosci Dnia Służby Celnej

20 września 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki weźmie udział w uroczystościach centralnych Dnia Służby Celnej.