Wydarzenia

  Kwiecień 2018  
 • 4 kwietnia

  środa
  • Konferencja naukowa pt. „Współczesne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle uprawnień wyspecjalizowanych organów państwowych podległych centralnym organom administracji rządowej”.

 • 5 kwietnia

  czwartek
  • (Nie)dzielny handel

   (Centrum Konferencyjne UWM w Olsztynie)
 • 6 kwietnia

  piątek
  • Dzień Otwartych Drzwi

   więcej »
   (Centrum Nauk Humanistycznych ul. Kurta Obitza 1)
 • 10 kwietnia

  wtorek
  • II Forum Studenckie pn. „Warmia i Mazury regionem dialogu kulturowego i wyznaniowego”

 • 13 kwietnia

  piątek
  • Seminarium pn. Współczesne kwestie społeczne

 • 19 kwietnia

  czwartek
  • III Seminarium Warmińsko-Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej” na temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością – szanse, możliwości, ograniczenia

  • Konferencja naukowa pt. Postać w kulturze wizualnej: geneza – mutacje - reaktywacje.

  • Seminarium pn. Twórczość architekta a prawa autorskie

 • 20 kwietnia

  piątek
  • Konferencja naukowa pt. Postać w kulturze wizualnej: geneza – mutacje - reaktywacje.

  • Konferencja naukowa pn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Aspekty transkulturowe

  • Prawo do sądu w świetle standardów międzynarodowych

   (Centrum Konferencyjne UWM w Olsztynie)
  • Warsztaty jurydyczne z prawa administracyjnego

   (Wydział Prawa i Administracji)
 • 21 kwietnia

  sobota
  • Konferencja naukowa pt. Postać w kulturze wizualnej: geneza – mutacje - reaktywacje.

 • 23 kwietnia

  poniedziałek
  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między słowami – między światami” – komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii.

 • 24 kwietnia

  wtorek
  • V Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądów w zakresie dowodzenia”

  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między słowami – między światami” – komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii.

 • 25 kwietnia

  środa
  • V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury.

 • 26 kwietnia

  czwartek
  • 47 Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (MSKN) „Koła naukowe – szkołą twórczego działania”

 • 27 kwietnia

  piątek
  • Konferencja naukowa pn. Współczesne wyzwania prawa cywilnego i karnego

  • 47 Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (MSKN) „Koła naukowe – szkołą twórczego działania”