Wydarzenia

  Kwiecień 2017  
 • 3 kwietnia

  poniedziałek
  • Seminarium pt. "Ustanie stosunku pracy - warsztaty jurydyczne"

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, Aula Cytrynowa, UWM w Olsztynie)
 • 5 kwietnia

  środa
  • Konferencja „Chiron” Szkoła z potencjałem

   więcej »
   (Biblioteka Uniwersytecka, aula Nr 306)
  • Dzień Otwartych Drzwi 2017

   więcej »
   (Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1)
  • Konferencja naukowa pt. "Administrowanie rynkiem pracy - instytucje, procesy, wyzwania"

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
 • 6 kwietnia

  czwartek
  • Konferencja naukowa "Niemcy na Ziemiach Północnych i Zachodnich po 1945 roku"

   (Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia, Olsztyn-Kortowo)
  • Seminarium pt. "Przestępstwo przywłaszczenia w polskim prawie karnym"

  • Konferencja naukowa pt. "Ochrona konsumenta w wybranych państwach UE"

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie, Aula Cytrynowa)
 • 7 kwietnia

  piątek
  • Konferencja naukowa pt. "Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania. Nauczyciel w cyfrowym świecie".

   (Katedra Wczesnej Edukacji, ul. Prawocheńskiego 12, 10-725 Olsztyn, UWM w Olsztynie)
 • 8 kwietnia

  sobota
  • Konferencja naukowa pt. "Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania. Nauczyciel w cyfrowym świecie".

   (Katedra Wczesnej Edukacji, ul. Prawocheńskiego 12, 10-725 Olsztyn, UWM w Olsztynie)
 • 10 kwietnia

  poniedziałek
  • Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

   więcej »
 • 11 kwietnia

  wtorek
  • Seminarium pt. "Warsztaty jurydyczne z prawa cywilnego"

 • 20 kwietnia

  czwartek
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność wobec środowiska”

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
  • Konferencja naukowa pt. "Popkulturowe formy pamięci "

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
  • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między słowami – między światami” komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

   (Wydział Humanistyczny, UWM w Olsztynie)
 • 21 kwietnia

  piątek
  • Konferencja naukowa pt. "Popkulturowe formy pamięci "

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
  • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między słowami – między światami” komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

   (Wydział Humanistyczny, UWM w Olsztynie)
  • Konferencja naukowa pt. "Kryminalistyczno-medyczne aspekty procesu dowodzenia"

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
  • Konferencja naukowa pt. "Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym"

   (Wydzial Nauk Społecznych, UWM w Olsztynie)
  • Konferencja naukowa pt. "Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka"

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie, Aula Błękitna)
  • Konferencja naukowa pt. "Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Pięć lat obowiązywania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego"

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
 • 25 kwietnia

  wtorek
  • "Koła naukowe – szkołą twórczego działania”. 46 Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych (MSKN)

   (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  • Konferencja naukowa pt. "W stronę socjologii mediów. Tematy (nie) obecne"

   (Katedra Socjologii UWM w Olsztynie, ul. Szrajbera 11)
  • Konferencja naukowa pt. "W stronę socjologii mediów. Tematy (nie) obecne"

   (Katedra Socjologii UWM w Olsztynie, ul. Szrajbera 11)
  • Konferencja naukowa pt. "Współczesne kierunki w prawie zobowiązań z perspektywy europejskiej"

  • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne problemy prawa medycznego

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
 • 26 kwietnia

  środa
  • V Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
  • IV Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Historia Ochrony

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
  • Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji

 • 27 kwietnia

  czwartek
  • IV Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Historia Ochrony

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
  • Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji

 • 28 kwietnia

  piątek
  • Seminarium pt. "Współczesne problemy polskiego systemu penitencjarnego"

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe)