Wydarzenia

  Kwiecień 2016  
 • 4 kwietnia

  poniedziałek
  • Doktoranckie spotkania z historią

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
 • 5 kwietnia

  wtorek
  • Doktoranckie spotkania z historią

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
 • 7 kwietnia

  czwartek
  • Konferencja naukowa pn. Europejskie systemy prawne wobec wyzwań cyfrowych

   więcej »
   (Aula Cytrynowa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
  • Gala Sportu

   więcej »
   (Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie)
 • 8 kwietnia

  piątek
  • Konferencja naukowa z cyklu: Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania. Tytuł pierwszej konferencji naukowej: Uczeń i jego cyfrowy świat

   (Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, Pracownia Edukacji Wczesnoszkolnej, ul. R. Prawocheńskiego 13)
  • I Olsztyńska Konferencja Penitencjarna "Współczesne systemy penitencjarne" część I

   (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie)
  • Sympozjum pn. Warsztaty jurydyczne z prawa administracyjnego

   (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie)
 • 9 kwietnia

  sobota
  • Konferencja naukowa z cyklu: Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania. Tytuł pierwszej konferencji naukowej: Uczeń i jego cyfrowy świat

   (Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, Pracownia Edukacji Wczesnoszkolnej, ul. R. Prawocheńskiego 13)
 • 13 kwietnia

  środa
  • Konferencja naukowa pn. Regionalizm literacki wobec historii i pamięci

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
  • Konferencja naukowa pn. Granice prawnokarnej ochrony funkcjonariuszy publicznych

   (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie)
 • 14 kwietnia

  czwartek
  • Konferencja naukowa pn. Regionalizm literacki wobec historii i pamięci

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
  • Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Początek

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
 • 15 kwietnia

  piątek
  • Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Początek

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
  • Wartości pracy socjalnej. Promowanie godności, wolności, podmiotowości i równości każdego człowieka

   (Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14)
  • Seminarium pn. Wybrane aspekty rozwoju zrównoważonego na przykładzie regionu Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego

   (Aula Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie)
 • 16 kwietnia

  sobota
  • Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Początek

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
 • 18 kwietnia

  poniedziałek
  • Konferencja "Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII - XVI w.)"

  • Konferencja naukowa pn. Tendencje w zarządzaniu administracją publiczną

  • Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

   więcej »
 • 19 kwietnia

  wtorek
  • Konferencja "Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII - XVI w.)"

  • Konferencja naukowa pn. Tendencje w zarządzaniu administracją publiczną

  • Konferencja naukowa pn. ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ A RZETELNOŚĆ PROCESU KARNEGO

   (Aula Cytrynowa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
  • Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

   więcej »
 • 20 kwietnia

  środa
  • Posiedzenie Senacka Komisja ds. Kadrowych

   więcej »
   (Sala 102 Rektorat)
 • 21 kwietnia

  czwartek
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Małżeństwo naszych czasów - wyzwanie dla ustawodawcy

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
  • Konferencja naukowa pt. Nowe zjawiska w języku, tekście, komunikacji VI. Język edukacji. Język w edukacji

   (Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1)
  • Konferencja naukowa pn. Gospodarka narodowa a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej prawno-ekonomiczne problemy integracji

   (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie)
 • 22 kwietnia

  piątek
  • Konferencja naukowa pn. Instytucje prawa prywatnego w słuzbie prawa publicznrgo - nadużycie czy konieczność?

   (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie)
  • Konferencja naukowa pt. Nowe zjawiska w języku, tekście, komunikacji VI. Język edukacji. Język w edukacji

   (Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1)
  • Konferencja naukowa pn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym

   więcej »
   (Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie)
  • Konferencja naukowa pn. XIII Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Forum Naukowe „1050 lecie Chrztu Polski. Polityka, stosunki międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa”

   (Centrum Ekspozycyjne „Stara Kotłownia” UWM w Olsztynie)
  • Konferencja naukowa pn. Procesy migracyjne we współczesnym świecie

 • 23 kwietnia

  sobota
  • Uroczystość św. Wojciecha w ramach obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

   więcej »
   (Olsztyńska Bazylika Współkatedralna pw Św. Jakuba)
 • 25 kwietnia

  poniedziałek
  • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa MIĘDZY SŁOWAMI - MIĘDZY ŚWIATAMI nt. Komunikacja miedzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
  • Seminarium pn: XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
 • 26 kwietnia

  wtorek
  • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa MIĘDZY SŁOWAMI - MIĘDZY ŚWIATAMI nt. Komunikacja miedzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
  • Konferencja naukowa pn. Powszechny dostęp do prawa a rozwój społeczny i gospodarczy cz. II

   (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie)
  • Seminarium pn: XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

   (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie)
 • 28 kwietnia

  czwartek
  • Konferencja naukowa pn. Odpowiedzialność prawna funkcjonariuszy publicznych

   (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie)
  • Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

   (Centrum Konferencyjno - Ekspozycyjne "Stara Kotłownia" UWM w Olsztynie)
 • 29 kwietnia

  piątek
  • I Olsztyńska Konferencja Penitencjarna "Współczesne systemy penitencjarne" część II

   (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie)