Wydarzenia

  Maj 2015  
 • 2 maja

  sobota
  • Uroczysty apel w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

   więcej »
   (Plac Jana Pawła II w Olsztynie)
 • 6 maja

  środa
  • IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego. Wychowanie moralne i religijne

   więcej »
  • Konferencja "Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze)"

   więcej »
 • 7 maja

  czwartek
  • IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego. Wychowanie moralne i religijne

   więcej »
  • II Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego: Prawnomiędzynarodowa ochrona rodziny

  • Konferencja "Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu"

  • Konferencja "Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze)"

   więcej »
 • 8 maja

  piątek
  • II Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego: Prawnomiędzynarodowa ochrona rodziny

  • XII Ogólnopolskie Studencko - Doktoranckie Forum Naukowe "Wybory jako święto demokracji. Kampanie, systemy i analizy wyborcze"

  • Konferencja "Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu"

  • Konferencja "Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze)"

   więcej »
  • obchody 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej

   więcej »
 • 9 maja

  sobota
  • XII Ogólnopolskie Studencko - Doktoranckie Forum Naukowe "Wybory jako święto demokracji. Kampanie, systemy i analizy wyborcze"

  • Konferencja "Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu"

  • II Międzyprzedszkolny Konkurs Matematyczny "Mały Rachmistrz 2015"

   więcej »
   (Biblioteka Uniwersytecka)
  • Ceremonia Białego Fartucha 2015

   więcej »
   (Centrum Konferencyjne - Aula kongresowa)
 • 10 maja

  niedziela
  • Konferencja Humboldt - Kolleg "Etyka w Nauce i Życiu, Normy i dylematy"

   więcej »
   (Toruń)
 • 11 maja

  poniedziałek
  • Konferencja "Sacrum w mediach. Komunikacja - Prowokacja - Profanacja"

 • 12 maja

  wtorek
  • Ogólnopolska konferencja naukowa "Przestępstwa i nieprawidłowości wyborcze"

 • 14 maja

  czwartek
  • Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz obchody Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej

   więcej »
   (Kraków)
  • Konferencja "Tożsamość kobiet w Polsce. Próba wizerunku kobiet od czasów najdawniejszych do współczesności"

   więcej »
 • 15 maja

  piątek
  • Konferencja "Tożsamość kobiet w Polsce. Próba wizerunku kobiet od czasów najdawniejszych do współczesności"

   więcej »
 • 18 maja

  poniedziałek
  • Konferencja "Aktualne problemy tworzenia prawa w Polsce"

  • Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mobbing w aspekcie ekonomicznym, prawnym i społecznym"

  • Konferencja "Tradycja i nowoczesność w Afryce. Społeczeństwo - polityka - gospodarka - kultura"

   więcej »
 • 19 maja

  wtorek
  • Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mobbing w aspekcie ekonomicznym, prawnym i społecznym"

  • Konferencja "Tradycja i nowoczesność w Afryce. Społeczeństwo - polityka - gospodarka - kultura"

   więcej »
  • Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych

   więcej »
   (sala nr 102 w budynku rektoratu)
 • 20 maja

  środa
  • Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mobbing w aspekcie ekonomicznym, prawnym i społecznym"

  • Konferencja "Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży - pomiędzy opieką i pomocą a nie(mocą) pedagogiczną"

   więcej »
  • Konferencja "Media i religia. Nowy kontekst Komunikacji"

   więcej »
  • Posiedzenie Rady Naukowej Konsorcjum Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia „EnFoodLife”

   więcej »
   (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • 21 maja

  czwartek
  • XV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka "Sankcje i sprawiedliwość"

  • Konferencja "Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży - pomiędzy opieką i pomocą a nie(mocą) pedagogiczną"

   więcej »
  • Konferencja "Media i religia. Nowy kontekst Komunikacji"

   więcej »
  • Konferencja "Funkcjonowanie prawa kanonicznego w polskim systemie prawnym"

  • Zgromadzenie Plenarne KRASP

   więcej »
   (Uniwersytet Łódzki)
 • 22 maja

  piątek
  • XV Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka "Sankcje i sprawiedliwość"

  • Konferencja "Oblicza marketingu sportowego w komunikacji rynkowej"

   więcej »
 • 23 maja

  sobota
  • II Studencko-Doktoranckie Forum Bezpieczeństwa pt. „Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego”

   więcej »
 • 27 maja

  środa
  • Konferencja "Funkcjonowanie rynków finansowych z perspektywy prawno - porównawczej"

  • Plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

   więcej »
   (Szczecin)
 • 28 maja

  czwartek
  • Konferencja naukowa "Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70 rocznicę śmierci senatora RP i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza"

  • Konferencja "Dziedzictwo niematerialne i materialne Afryki oraz jego wpływ na zrównoważony rozwój kontynentu"

   więcej »
  • Dni Afryki w Olsztynie - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

   więcej »
   (Wydział Humanistyczny , Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
  • Konferencja naukowa "Polscy historycy prawa okresy dwudziestolecia międzywojennego.

   więcej »
   (entrum Konferencyjne, Aula Cytrynowa )
 • 29 maja

  piątek
  • Konferencja naukowa "Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70 rocznicę śmierci senatora RP i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza"

  • Konferencja "Dziedzictwo niematerialne i materialne Afryki oraz jego wpływ na zrównoważony rozwój kontynentu"

   więcej »