Wydarzenia

  Kwiecień 2015  
 • 1 kwietnia

  środa
  • Konferencja "Kultura duchowa w języku i tekście". Ogólnopolska konferencja naukowa

   więcej »
  • Uroczysta inauguracja Pierwszego Roku Akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barczewie

   więcej »
   (Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie (dawny Kosciół Ewangelicki))
 • 2 kwietnia

  czwartek
  • Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   więcej »
 • 8 kwietnia

  środa
  • Wizyta w Uniwersytecie Burmistrza Rovaniemi Pana Esko Lotvonen

   więcej »
 • 10 kwietnia

  piątek
  • XIV Zjazd Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

   więcej »
   (Biblioteka Uniwersytecka)
 • 13 kwietnia

  poniedziałek
  • Seminarium "Warsztaty Jurydyczne z prawa administracyjnego"

  • Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

   więcej »
   (Aleja Ofiar Katyńskich, Kortowo)
 • 14 kwietnia

  wtorek
  • Seminarium "Warsztaty jurydyczne prawa pracy"

  • Wiosenne Forum Rolnicze

   więcej »
   (Dobre Miasto)
 • 15 kwietnia

  środa
  • Konferencja "Naukowy a religijny obraz początku świata i człowieka. Perspektywy dialogu"

  • Konferencja "Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce"

  • II Warsztaty jurydyczne - Seminarium Naukowe Katedry Prawa Karnego Materialnego "Prawnokarna ochrona zwierząt"

  • Senacka Komisja ds. Kadrowych

   więcej »
   (Rektorat s. 102, godz. 13.00)
 • 16 kwietnia

  czwartek
  • Konferencja "Społeczno-kulturowe, polityczno-prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju środowiska międzynarodowego"

  • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między słowami - między światami" nt. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

  • Konferencja "Marek Nowakowski i inni. Oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku"

  • EUA General Assembly i konferencja "European Universities in Research and Innovation: People, policies and partnerships"

   więcej »
   (Antwerpia, Belgia)
 • 17 kwietnia

  piątek
  • Konferencja "Społeczno-kulturowe, polityczno-prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju środowiska międzynarodowego"

  • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między słowami - między światami" nt. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

  • Konferencja "Marek Nowakowski i inni. Oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku"

 • 20 kwietnia

  poniedziałek
  • Spotkanie Komitetu Sterującego Sieci BSRUN oraz Annual BSRUNForum

   więcej »
   (Warszawa)
 • 22 kwietnia

  środa
  • Konferencja "Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością"

   więcej »
  • Konferencja "Prawo pracy w dobie globalizacji"

 • 23 kwietnia

  czwartek
  • Konferencja "Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością"

   więcej »
 • 24 kwietnia

  piątek
  • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "W rytmie zegara..." Interpretacje

 • 25 kwietnia

  sobota
  • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "W rytmie zegara..." Interpretacje

 • 27 kwietnia

  poniedziałek
  • XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

   więcej »
 • 28 kwietnia

  wtorek
  • XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

   więcej »
  • Wizyta Grupy Przyjaźni Rady Państwa Sułtanatu Omanu

   więcej »
   (Rektorat)
 • 29 kwietnia

  środa
  • Konferencja "Niemieckie roszczenia rewindykacyjne przeciwko Polsce"

  • Konferencja "Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie"

   więcej »
  • Warsztaty szkoleniowe "Finansowanie Nauki dla Doktorantów"

   więcej »