Główna Skład Zespoły Badania Publikacje Konferencje Dydaktyka Kontakt
KAiG

Linki:
Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku

www.uwm.edu.pl
www.geo.kortowo.pl
International GNSS Service
International GPS Service

Aktualności


UCHWAŁA Nr 379

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2010 roku


w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej


§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Wrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wnioski Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w sprawie utworzenia Katedry Astronomii i Geodynamiki.


§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w tej sprawie stanowi załączniki do niniejszej uchwały.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 września 2010 roku.


Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GórniewiczPełna treść zarządzenia i ustawy do pobrania w formacie PDF.