Akademickie Centrum Kultury

Akademickie Centrum Kultury jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Naszym celem jest animacja akademickiego życia kulturalnego UWM. W szesnastu agendach zrzeszamy pasjonatów, którzy rokrocznie organizują wiele akcji kulturalnych, sportowych czy promocyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wspieramy inicjatywy społeczno-kulturalne, organizujemy koncerty, spektakle, festiwale. Wśród grup zrzeszonych w ACK każdy znajdzie miejsce dla siebie.

Site URL: 
http://www.uwm.edu.pl/ack/