Regulamin

Regulamin akcji. „Święty Mikołaj"

 

Celem akcji jest rozwijanie wyobraźni fotograficznej i plastycznej poprzez twórczą interpretację postaci Świętego Mikołaja, popularyzacja działań plastycznych, fotograficznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i fotograficznych, a także  stworzenie dzieciom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.

 

1. Akcja przeznaczona jest dla osób mieszkających na terenie Olsztyna (Warmińsko Mazurskie)

2. Każdy Autor może zgłosić do konkursu jeden projekt.

3. Praca musi być wykonana indywidualnie, w dowolnej technice fotograficznej lub plastycznej.

4. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

5. Dla laureatów akcji przewidziane zostały następujące nagrody rzeczowe.

6. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

7. Prace należy składać od 26.11.2018 r. do dnia 14.12.2018 r. Do godziny 00.00 Na stronie facebook: https://www.facebook.com/StudenckaAgencjaFotograficzna/

8. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną poinformowane poprzez wiadomość na portalu facebook oraz komentarzem pod wrzuconym zdjęciem dnia 16.12.2018 r.

9. Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

10. Uroczyste wręczenie nagród dla uczestników akcji nastąpi w siedzibie Studenckiej Agencji Fotograficznej “Jamnik” (Dom studenta nr 3 ul. Oczapowskiego 9 pok. 5 we wtorek o godz. 19.00.

11. Zgłoszenie do akcji pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej pozostawienie do dyspozycji organizatorów.

 

Informacji na temat akcji udziela Prezes Studenckiej Agencji Fotograficznej “Jamnik”: Mateusz Kopacz tel. 696 164 543

 

Administratorem danych osobowych jest Organizator akcji tj. Studencka Agencja Fotograficzna “Jamnik” (Dom studenta nr 3 ul. Oczapowskiego 9 pok. 5, 10-719 Olsztyn) . Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców akcji i wydania Nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród.