Publikacje

Przesłane referaty zostaną wydrukowane w następujących czasopismach:

  • Open Engineering (de Gruyter), j. angielski – 11 pkt. na liście MNiSW  (indeksowane min: EBSCO Discovery Service, Elsevier – SCOPUS, Index Copernicus)
  • Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, j. polski i angielski – 10pkt. na liście MNiSW, MNiSW  (indeksowane min: Elsevier – SCOPUS, Index Copernicus)
  • Materiały budowlane,  j. polski – 8 pkt. na liście MNiSW