Organizatorzy

Organizatorzy Konferencji:

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

oraz

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, PAN

Miejsce konferencji:

Hotel Park w Olsztynie, obiekty WGIPiB UWM w Olsztynie