Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka

Przewodniczący honorowy:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk

Członkowie komitetu organizacyjnego:

– prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, UZ
– prof. dr hab. inż. Kazimierz Czapliński, PWr
– prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki, PWr
– prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński, PP
– prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz, WAT
– prof. dr hab. inż. Ewa Marcinkowska, PWr
– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Martinek, PW
– prof. dr hab. inż. Jan Szwabowski, PSl
– prof. dr hab. inż. arch. Witold Werner, PW
– dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. UTP
– dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. PŚl
– dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr
– dr hab. inż. Piotr Jaśkowski , prof. PL
– dr hab. inż. Wiesław Kietliński, prof. PW
– dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. AGH
– dr hab. inż. Janusz Kulejewski, PW
– dr hab. inż. Agnieszka Leśniak,
– dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW
– dr hab. inż. Wiesław Meszek, PP
– dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, prof. AGH
– dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP
– dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
– dr hab. Mieczysław Połoński, prof. SGGW
– dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska–Zielina, prof. PK
– dr hab. inz. Magdalena Rogalska, PL
– gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, prof. WSOWL