Terminy

Ważne terminy:

16 lutego 2018

– termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów

09 marca 2018

– potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i streszczenia,
– informacja o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji,
– informacja o wymogach wydawniczych czasopisma.

13 kwietnia 2018

– termin nadsyłania pełnej wersji artykułów przygotowanych zgodnie z wytycznymi wybranej wersji publikacji,
– zakończenie przyjęć i zamknięcie listy publikacji

25 maja 2018

– przesłanie recenzji, uwag i wytycznych od recenzentów do autorów

04 czerwca 2018

– przesłanie poprawionych artykułów i oświadczeń autorów

30 czerwca 2018

– informacja o ostatecznym przyjęciu do druku artykułu

15 lipca 2018

– termin uiszczenia opłaty konferencyjnej!

15 września 2018

– opublikowanie komunikatu nr 2