Tematyka

Tematyka konferencji:

– Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego w budownictwie,

– Koncepcje i metody zarządzania przedsięwzięciem budowlanym,

– Modelowanie przedsięwzięć budowlanych,

– Wykorzystanie technologii BIM w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi,

– Metody analizy kosztów i harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych

– Technologia i organizacja robót budowlanych,

– Nowoczesne materiały i technologie w budownictwie,

– Automatyka i robotyka w budownictwie,

– Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie,

– Zarządzanie kosztami w cyklu życia obiektu budowlanego,

– Kontrola realizacji przedsięwzięć i robót budowlanych,

– Zarządzanie eksploatacją obiektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościami,

– Remonty, modernizacja, rekonstrukcja, naprawy obiektów budowlanych, technologie remontów obiektów budowlanych,

– Ekologia i ochrona środowiska w inżynierii przedsięwzięć budowlanych.