Promotor Marek Melnyk

2010

  1. Mikulik Rajmund: Konflikt amerykańsko – iracki. Przyczyny, przebieg i skutki.
  2. Samsel-Niezgoda Sylwia: System polityczny Szwajcarii