Konferencja "Stosunki polsko-niemieckie"

Conference "Polish-German Relations"

Konferenz "Polnisch-Deutsche Beziehungen"

2010

  1. Mikulik Rajmund: Konflikt amerykańsko – iracki. Przyczyny, przebieg i skutki.
  2. Samsel-Niezgoda Sylwia: System polityczny Szwajcarii