Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji

(w okresie od 1 grudnia 2020 do 31 grudnia 2021 r.)

Przewodniczący - prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Zastępca Przewodniczącego - dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM

Pozostali Członkowie:

 1. prof. dr hab. Marek Jabłonowski;
 2. dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM;
 3. dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM;
 4. dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM;
 5. dr hab. Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, prof. UWM;
 6. dr hab. Wojciech T. Modzelewski, prof. UWM;
 7. dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM;
 8. dr hab. Jacek Więcławski, prof. UWM;
 9. dr hab. Tomasz Bojarowicz;
 10. dr Krzysztof Żęgota;
 11. przedstawiciel doktorantów.

 

Rada została powołana Decyzją Nr 193/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2020 roku >>>