Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Program studiów politologicznych obejmuje szeroki zestaw przedmiotów nauczania. Studenci politologii zdo­bywają wiedzę z zakresu myśli politycznej, poznają rolę ideologii w tworzeniu programów partii i ugrupowań politycznych. Wybierający kierunek politologia otrzymują szczegółowe informacje na temat funkcjonowania systemów: politycznych, partyjnych i wyborczych. Funkcjonowanie administracji publicznej i samorządu terytorialnego to kolejne ważne elementy obecne w procesie kształcenia politologicznego. Zakres naucza­nia obejmuje także zasady marketingu politycznego, funkcjonowanie systemu medialnego, ekonomię oraz organizację i zarządzanie. Studia politologiczne przygotowują absolwenta do udziału w życiu społecznym, dlatego też program studiów obejmuje elementy psychologii i socjologii. Program nauczania obejmuje także stosunki międzynarodowe oraz zagadnienia związane z działalnością instytucji Unii Europejskiej. Nasi studenci mają możliwość uczestnictwa w programach SOKRATES (pogłębianie studiów w renomowanych uczelniach zachodnich) oraz MOST (po zaliczeniu drugiego roku studiów studenci mogą przenieść się na semestr lub rok do innego polskiego uniwersytetu). Studenci biorą również udział w spotkaniach ze znanymi politykami i wy­bitnymi naukowcami, uczestniczą w konferencjach naukowych, a także tworzą Koło Naukowe Politologów.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci studiów politologicznych charakteryzują się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi rozumieć zjawiska i procesy polityczne i społeczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Absolwenci odznaczają się wszechstronną wiedzą z zakresu problematyki systemów politycznych, umiejętno­ścią dokonywania analiz i decyzji politycznych, a także zjawisk i procesów zachodzących w życiu publicznym. Absolwenci politologii znają zasady i podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji pu­blicznej. Absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, mediów oraz marketingu politycznego. Studia politologiczne przygotowują do pracy w administracji publicznej - jej różnorakich instytucjach, działach i urzędach. Ukończenie studiów politologicznych daje także możliwość pracy w samorządzie terytorialnym. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie m in. w Policji, Straży Granicznej oraz służbie celnej. Ważne obszary zatrudnienia politologa to organy partii politycznych, a także organizacje społeczne, instytucje gospodarcze, firmy konsultingowe oraz szkolnictwo. Każdy absolwent kierunku Politologia może ukończyć kurs i otrzymać uprawnienia do nauczania wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

Specjalności na studiach II stopnia:

 • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze;
 • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (oferta w j. angielskim);
 • Marketing polityczny i media;
 • Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych;
 • Samorząd terytorialny.

Na kierunek Politologia mogą zostać przyjęci kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I stopnia następujących kierunków:

 • Administracja
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Europeistyka
 • Pedagogika
 • Politologia
 • Prawo
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Polityka społeczna

Informacji na temat rekrutacji można uzyskać na stronie UWM.

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono