Polityka i psychiatria. Maurycy Urstein i spór o Eligiusza Niewiadomskiego

wybór i opracowanie Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski

INP UWM, Olsztyn 2016; 172 s. : il. ; 24 cm.

Wydanie drugie poszerzone

ISBN: 978-83-89559-71-5

 Spis treści:

Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w 1922 r. _ 7

Męczennik, fanatyk czy schizofrenik? _ 20

Głos psychiatry Maurycego Ursteina a Eligiuszu Niewiadomskim _ 29

Poglądy sądowo-medyczne Maurycego Ursteina _ 85

Personae dramatis _ 125

Z kalendarium wydarzeń _ 164

Bibliografia _ 169