Szkice Europejskie. Unia Europejska wobec wyzwań współczesności

red. Benon Gaziński

INP UWM, Olsztyn 2015; 217 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 978-83-89559-34-0

 Spis treści:

Benon Gaziński: Wstęp 7

Andrzej Chodubski: Historia magistra vitae est: idea i praktyka jedności europejskiej 13

Przemysław Piotrowski: Torysi wobec integracji europejskiej 29

Joanna Leska-Ślęzak: Imigracja w Holandii w warunkach integracji europejskiej 47

Paweł Nieczuja-Ostrowski: Wektory polityki diaspory ormiańskiej w Unii Europejskiej 57

Grażyna Charytoniuk-Michiej: Tradycja w Unii Europejskiej – aktualność twórczości romantycznej Adama Mickiewicza 73

Benon Gaziński: Polska w Unii Europejskiej (1991-2011): od układu stowarzyszeniowego po Prezydencję 85

Paweł Klonowski: Pozabudżetowe formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego w kontekście integracji europejskiej 101

Krzysztof Żęgota: Próba bilansu polskiej aktywności w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej 115

Helena Głogowska: Polska – Białoruś po roku 1989. Nowe wyzwania 127

Wojciech Kotowicz Mały ruch graniczny pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej 163

Wojciech T. Modzelewski: Polskie euroregiony jako forma integracji europejskiej 175

Renata Marks-Bielska: Przyszłość dzierżawy rolniczej w opiniach rolników dzierżawiących grunty państwowe w województwie warmińsko-mazurskim 189

Philippe Burny: The Common Agricultural Policy at the crossroad 205

Nota o Autorach 217