OkładkaPolityka zagraniczna państw w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Tom 1

Redakcja: Roman Kordonski, Aleksandra Kordonska, Łukasz Muszyński

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2021, ss. 320.

ISBN: 978-83-66259-27-0