Konkurs politologiczny na pracę pisemną jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Patronem konkursu jest J.M. Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dotychczas odbyły się następujące edycje:

  • 2016 – „Unia Europejska. Współczesne dylematy i wyzwania”
  • 2015 – „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”
  • 2014 – „25 lat po obradach Okrągłego Stołu”
  • 2013 – „Współczesne wyzwania polskiej demokracji"
  • 2012 – „15 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z kwietnia 1997 roku”
  • 2011 – „20 lat wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce 1991-2011”
  • 2010 – „20 lat samorządu terytorialnego w III RP 1990-2010”
  • 2009 – „20 lat transformacji systemowej w Polsce”
  • 2008 – „Przemiany na polskiej scenie politycznej po 1989 roku”