Instytut Nauk Politycznych wraz z olsztyńskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych organizuje spotkania z politykami i naukowcami z innych ośrodków w ramach Klubu Politycznego.

Dotychczas naszymi gośćmi byli:

 1. 28 lutego 2012 - Pan Imre Molnar, sekretarz Ambasady Kraju Węgrów w Warszawie - "Sytuacja międzynarodowa Węgier".
 2. 19 stycznia 2012 - Pan prof. Mariusz-Orion Jędrysek, poseł Klubu Parlamentarnego "Solidarna Polska". Temat wykładu: "Bezpieczeństwo surowcowo-energetyczne Polski".
 3. 29 listopada 2011 - Pani Anna Fotyga - posłanką, b. minister spraw zagranicznych RP pt. „Polityka zagraniczna RP”.
 4. 5 maja 2009 - Pan dr Adam Pomieciński (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) nt. "Antropologia alterglobalizmu. Kulturowe uwarunkowania nowych ruchów społecznych".
 5. 21 kwietnia 2009 - JE dr Hadi Farajvand - ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie nt. "Iran we współczesnych stosunkach międzynarodowych"
 6. 26 maja 2008 - Pan prof. dr hab. Andrzej Głowacki (Uniwersytet Szczeciński) nt. "System sądowniczy Unii Europejskiej"
 7. 14 maja 2008 - Pan prof. Aleksander Posern-Zieliński - Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodniczący Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk; pt. "Indianie-państwo-demokracja w warunkach andyjskich"
 8. 6 maja 2008 - Pan dr Jacek Wojnicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład pt. "Kształtowanie się nowych państw pojugosłowiańskich".
 9. 29 kwietnia 2008 - Pan dr Igor Kąkolewski z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, tytuł wykładu: "Polnische Wirtschaft, czyli polski bałagan – dzieje pewnego stereotypu".
 10. 4 marca 2008 - Pan prof. dr hab. Janusz Justyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) pt. "Suwerenność a integracja europejska".
 11. 23 listopada 2007 - Pan Stanisław Gorczyca - Senator RP (PO) pt. "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wobec integracji z Unią Europejską".
 12. 25 października 2007 - Pan prof. Kazimierz Łastawski, kierownik Zakładu Europeistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pt. "Dorobek i bariery integracji europejskiej".
 13. 16 kwietnia 2007 - Pan prof. Aleksandr Lipatow członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk z wykładem pt. "Dlaczego Polacy i Rosjanie nawzajem się nie rozumieją?"
 14. 6 marca 2007 - Pan prof. Klaus Ziemer - dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Temat wykładu: "Polacy i Niemcy - czy historia dzieli ponownie?"
 15. 27 lutego 2007 - Pan prof. Zbigniew Pełczyński - politolog, wykładowca Oxford University, członek Rady Fundacji Batorego, założyciel Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Temat spotkania: "Leadership w XXI wieku".
 16. 22 listopada 2005 - Pan prof. Andrzej Zybertowicz, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; temat "Czy służby specjalne stanowią rdzeń zagrożeń korupcyjnych III RP".
 17. 22 lutego 2005 - Pan dr Józef Oleksy, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej; temat: "Polska-Europa - wyzwania globalne".
 18. 13 grudnia 2004 - Pan Uri Jerzy Huppert, adwokat, politolog, komentator BBC z Bliskiego Wschodu; temat "Przyszłość polityczna Bliskiego Wschodu po śmierci Yassera Arafata".
 19. 16 listopada 2004 - Pan Władysaw Frasyniuk, przewodniczący Unii Wolności; temat "Unia Wolności jako opozycja pozaparlamentarna"
 20. 2 czerwca 2004 - Pan Jan Łopuszański, poseł na Sejm RP, członek Porozumienia Polskiego; temat: "Wychowanie do polityki".
 21. 10 grudnia 2003 - Pan Zeeve Baran, Konsul Honorowy RP w Jerozolimie. Temat spotkania: "Współczesny stan stosunków polsko-żydowskich i polsko-izraelskich".
 22. 5 listopada 2003 - Pan prof. Tadeusz Cegielski - były Wielki Mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski, redaktor naczelny czasopisma "Ars Regia", pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z wykładem pt. "Wpływ masonerii na polityką".
 23. 22 października 2003 - Pan prof. Maria Krzysztof Byrski - indolog i kulturoznawca, pracownik Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego i były ambasador RP w Indiach nt. "Cywilizacyjne źródła konfliktu indyjsko-pakistańskiego o Kaszmir".
 24. 14 maja 2003 - Pan Jarosław Czubiński - Konsul Generalny RP w Kaliningradzie. Temat spotkania "Sąsiedztwo z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej - szansa dla województwa warmińsko-mazurskiego".
 25. 18 marca 2003 - JE prof. Shevach Weiss - ambasador Izraela w Warszawie, który wygłosił wykład pt. "Szanse pokojowego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie".
 26. 3 marca 2003 - Pan prof. Tadeusz Iwiński - wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, doradca w sprawach miêdzynarodowych premiera Leszka Millera, pracownik INP. Spotkanie połączone z wykładem pt. "Dylematy integracyjne Polski z Unią Europejską".
 27. 11 grudnia 2002 - Pan prof. Wojciech Burszta - dyrektor Zakładu Badań Narodowościowych PAN i wicedyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Wykład na temat współczesnych nacjonalizmów.
 28. 13 listopada 2002 - Pan dr Winfried Lipscher - radca ambasady RFN w Warszawie. Spotkanie połączone z wykładem pt. "Kościół katolicki a sprawa włączenia Polski do struktur Unii Europejskiej".

Mini-galeria:

oleksy
oleksy oleksy
pelczynski1
pelczynski1 pelczynski1
pelczynski2
pelczynski2 pelczynski2
weiss
weiss weiss
weiss1
weiss1 weiss1
lopuszanski
lopuszanski lopuszanski
lopuszanski1
lopuszanski1 lopuszanski1
oleksy
oleksy oleksy
oleksy1
oleksy1 oleksy1
pelczynski1
pelczynski1 pelczynski1
pelczynski2
pelczynski2 pelczynski2
molnar
molnar molnar