Tom 11, 2010 r., s. 542

Tom 11

Chiny i państwa azjatyckie - karty z historii i wyzwania współczesności
pod red. Degefe Kebede Gemechu

 

Całość dostępna: http://cejsh.icm.edu.pl

Zawartość:

Wstęp – Degefe Degebe Gemechu

CHINY

Ewa Dryjańska: Historyczne determinanty kształtowania się cech charakterystycznych i specyfiki polityki zagranicznej Chin

Marta Zielonka: Meandry rozwoju Chin i ich wizja porządku światowego oraz swego miejsca na arenie międzynarodowej

Jacek Dmochowski: z dziejów emigracji chińskiej do Ameryki Łacińskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Sylwia Podlewska: Strategia i taktyka nawiązywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami przez Chińską Republikę Ludową

Piotr Bednarek: Polityka graniczna Chińskiej Republiki Ludowej - próba charakterystyki

Mateusz Smolaga: Ewolucja założeń i charakter pomocy rozwojowej świadczonej przez Chińską Republikę Ludową

Paweł Witecki: Koncerny energetyczne w polityce ChRL

Degefe Kebede Gemechu: Chiny: powstanie nowego globalnego supermocarstwa na Dalekim Wschodzie - trudne relacje z zachodnimi rywalami

Robert Klarecki: Działalność jezuitów w Cesarstwie Chińskim

Justyna Szczudlik-Tatar: Polityka wobec Kościoła katolickiego w ChRL (1949-1978)

Tomasz Jasynt: Etyka konfucjańska a duch praw człowieka

INDIE

Aleksandra Święcka: Ku statusowi mocarstwa globalnego - wyzwania wewnętrzne Indii

Mateusz Dawidowski: Potencjały informatyczne Republiki Indii i Chińskiej Republiki Ludowej - próba porównania

JAPONIA

Barłopiej Zgliński: Bezpieczeństwo energetyczne Japonii

Paweł Bartosiński: Współpraca polityczno-wojskowa Japonii i Australii w latach 1990-2009

WIETNAM

Mariusz Karwowski: "Wielki zwrot": polityka zagraniczna Wietnamu w okresie odnowy (doi moi)

TIMOR WSCHODNI

Piotr Szafraniec: Misje pokojowe ONZ w Timorze Wschodnim

AZJA WSCHODNIA

Katarzyna Pawlak: Nowoczesność i zmiany kulturowe w dyskursach Azji Wschodniej

Noty o autorach