Uwarunkowania sąsiedztwa Polski i Ukrainy - przezwyciężanie trudności we wzajemnych relacjach

red. nauk. Teresa Astramowicz-Leyk, Yaryna Turchyn

Olsztyn-Lwów 2019

ISBN: 978-83-66259-09-6

 

Spis treści [pdf]