Profesor Marek Jabłonowski Jubilat. W 65. rocznicę urodzin

opracowanie: Arkadiusz Żukowski, Waldemar Tomaszewski

Olsztyn 2019

ISBN: 978-83-66259-08-9