Waldemar Tomaszewski

Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w aspekcie doświadczeń ustrojowych oraz prac nad nową konstytucją

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 187

ISBN: 978-83-950220-7-4

 

Spis treści i wstęp (pdf)