Waldemar Żebrowski

Działalność Stronnictwa Demokratycznego na Warmii i Mazurach w latach 80. XX wieku. Szkice do politycznego obrazu regionu

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2017, ss. 181

ISBN: 978-83-89559-44-9