Wojciech T. Modzelewski, Piotr Lotarski

Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku - płaszczyzna polityczno-wojskowa

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2020, ss. 235.

ISBN: 978-83-66259-13-3

W książce zaprezentowano stosunki polityczne i wojskowe Polski z jej sąsiadami, realizowane w ciągu ostatnich 30 lat. W zamierzeniu autorów, ma być ona wkładem do dyskursu naukowego nad współczesną polityką zagraniczną Polski. Ma także wypełnić lukę istniejącą w piśmiennictwie polskim, bowiem jest to pierwsza monografia na rynku księgarskim podejmująca tak ujęty problem badawczy.

„Przedmiot badań, monograficzne ujęcie stosunków Polski z siedmioma sąsiadami w zmieniającej się przestrzeni geopolitycznej oraz proponowany sposób ich przeprowadzenia sprawiają, że opiniowana monografia jest ważnym i potrzebnym głosem w dyskusji o polityce zagranicznej Polski. Monografia ta jest ważna dla rozwoju nauk o polityce w Polsce, zwłaszcza nauki o stosunkach międzynarodowych” (z recenzji prof. dr hab. Marka Pietrasia).

„Książka ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, a jej wyniki wnoszą istotny wkład w istniejący stan wiedzy o politycznym i wojskowym wymiarze stosunków Polski z sąsiadami. To obowiązkowa pozycja dla badaczy i studentów bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego, politologii, stosunków międzynarodowych i kierunków pokrewnych” (z recenzji dr hab. Ryszarda Niedźwieckiego, prof. UJD).

Spis treści [pdf]

Dariusz Rodziewicz

Edukacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa narodowego Polski w latach 1918-1939.
Wybrane problemy

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 490.

ISBN: 978-83-66259-06-5

 

Spis treści [pdf]

Ryszard Korzeniowski

Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 490.

ISBN: 978-83-89559-94-4

 

Spis treści [pdf]

Uwarunkowania sąsiedztwa Polski i Ukrainy - przezwyciężanie trudności we wzajemnych relacjach

red. nauk. Teresa Astramowicz-Leyk, Yaryna Turchyn

Olsztyn-Lwów 2019

ISBN: 978-83-66259-09-6

 

Spis treści [pdf]

Profesor Marek Jabłonowski Jubilat. W 65. rocznicę urodzin

opracowanie: Arkadiusz Żukowski, Waldemar Tomaszewski

Olsztyn 2019

ISBN: 978-83-66259-08-9

Feed not found.
Feed not found.