Adam Hołub

Lewica liberalna w Prusach Wschodnich wobec Polaków. Stereotyp Polski i Polaków na łamach „Königsberger Hartungsche Zeitung” w latach 1860–1880

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009

ISBN 978-83-7611-132-2, stron 243

Feed not found.
Feed not found.