Obraz parlamentarnej kampanii wyborczej w polskich mediach regionalnych w 2011 roku. Ujęcie medioznawczo-politologiczne, t. 1

red. Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, Łukasz Szurmiński

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 170

ISBN 978-83-65497-01-7

Spis treści