Waldemar Żebrowski

Ewolucja systemu politycznego Polski w latach 1918-200

Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2008, ISBN 978-83-89067-45-6, stron 473.

Opracowanie uzupełnia bogatą literaturę przedmiotu. Autor wyszedł dodatkowo z założenia, że najskuteczniejsza, najbardziej przydatna będzie wiedza łącząca prawne uwarunkowania stosowanych w Polsce po 1918 roku systemów politycznych i ich naturę pokazaną w codziennych relacjach ze społeczeństwem