interwencja

Ewa Czarkowska

Interwencja Związku Radzieckiego na Węgrzech w 1956 roku

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, ISBN 978-83-7441-718-1, format B5- 16,5 X 23,5 cm, stron 258.

 

W prezentowanej książce E. Czarkowska wnikliwie analizuje przyczyny, charakter oraz implikacje radzieckiej interwencji zbrojnej na Węgrzech w 1956 r. Autorka, chcąc uchwycić całą złożoność mechanizmu interwencyjnego w polityce Związku Radzieckiego, nie zapomniała o szerszym kontekście międzynarodowym, który stanowi doskonałe tło dla sytuacji na Węgrzech. Dużo uwagi poświęca również roli jaką odegrali prominentni politycy tych czasów, którzy niekiedy świadomie, a niekiedy wbrew swym oczywistym intencjom wpływali na dramatyczny rozwój wydarzeń.

Publikacja jest adresowana zarówno do profesjonalistów, zwłaszcza politologów oraz historyków, badajcych historię stosunków międzynarodowych, jak i do studentów zainteresowanych poznaniem i zrozumieniem istoty oraz meandrów radzieckiej polityki zagranicznej.